Köszöntjük weboldalunkon!

A VÁROSUNK CSILLAGAI program kitalálói és megvalósítói arra törekszenek, hogy a 10-18 éves gyermekek számára élményekben gazdag és hasznos találkozókat szervezzenek a fotózás, a film, az elektronikus média és a képzőművészet (szobrászat) témaköreiben.

A program alapgondolata egyszerű: a szakkörök résztvevői közös témán (Kecskemét szobrai) keresztül lehetőséget kapnak a fotográfia, a filmezés, az elektronikus sajtó alapjainak megismerésére, valamint a szobrászat alapvető fogásainak kipróbálására.

A szakkörvezetők, szakmai megvalósítók egy intenzív oktatási programot építenek fel a kecskeméti szobrok, a szobrok történetének, alkotóinak megismerésén keresztül, amely eszközeiben, stílusában és módszereiben egyaránt innovatív. Céljuk, hogy a programban részt vevő gyermekek a szakkörökön és a találkozókon ismereteket, készségeket sajátítsanak el, s mindeközben érezzék jól magukat. Ezek után pedig a megszerzett információkkal, tapasztalatokkal, a közvetített szemlélettel a birtokukban térjenek vissza iskolájukba, kortárs közösségükbe, és saját elképzeléseik szerint adják tovább tudásukat.